Bizbuz Youth 25 november 2021
Bizbuz 28 januari 2022

Nu är vi mitt i framtiden! Så vad gör vi?

Det är nu det händer. Hela världens blickar är vända mot Skellefteå. Vi har gått från periferi till centrum, och befinner oss i hjärtat av landets mest expansiva region. Istället för att komma ikapp vill vi nu leda. Men hur ska det gå till?

Den frågan ställer vi på Bizbuz 2022. Ett forum för alla som vill inspireras, vidga sina vyer och lära sig mer om regionens näringsliv. På kvällen ses vi på Alvargalan – Skellefteås näringslivsgala där företagare och ledare möts för fest och prisutdelning. Skriv upp fredag 28 januari i kalendern.

Det gäller också att förädla de talanger som redan finns i Skellefteå. Under inspirationsdagen Bizbuz Youth, som arrangeras torsdag 25 november 2021, ger vi unga tillfälle att utforska Skellefteås möjligheter när det gäller jobb och utbildning.

Vi tror att det är bra mötas – om nuet, framtiden, utmaningarna och möjligheterna i Skellefteå. Och ha lite kul så klart.

 

Missade du sändningen?

2021 år var Bizbuz ett helt digitalt event. Om du missade sändningen kan du se alla programpunkter i efterhand här.

 

Massor med inspiration

Ställde du en fråga under Bizbuz 2021?

Wow vilket engagemang ni bjöd på under Bizbuz! Alla frågor som ställdes inför och under sändningen men inte blev besvarade live kommer att få svar här. Vi hanterar dessa löpande och uppdaterar sidan så snart som möjligt. Kika in igen snart om du inte hittar just din fråga.

Q: Skellefteås framgång bygger mycket på samverkan mellan företag och individer. Hur kan vi bibehålla detta då staden växer och företag ”utifrån” etablerar sig? ”Skellefteåandan”?

A: Genom att aldrig ta någonting förgivet. I förändring och tillväxt blir det ännu viktigare att ha en tydlig dialog om hur vi kan förbättra kommunikation och samarbeten inom näringslivets ekosystem.

Q: E4:an kan inte fortsätta gå genom stan. Vi behöver få till flödet av trafiken mellan Umeå och Piteå, för norr om flyter det bra. Norrbotniabanan behövs också.

A: Än så länge saknas finansiering i den nationella infrastrukturplanen för E4:an genom Skellefteå. Synpunkter framförda i remissvar till regeringen inför arbetet med den kommande Nationella transportplanen. Läs mer om arbetet med den Nationella transportplanen här Tidsaxel – Norrbotniabanan

Q: Hur kan man få högre prioritering för infrastrukturen i Norr? Tåg och landsvägar m.m. Norra Norrland hamnar alltid efter Stockholm, Göteborg och Malmö.

A: Vi måste bli än bättre på att sprida kunskapen om Norra Sverige, på alla nivåer. Det är viktigt att fortsätta att prata om det befolkningstäta kuststråket och den nära koppling till det stora utbudet av fritids- och upplevelseaktiviteter i omlandet samt de gigantiska investeringar som görs i norr och de tusentals arbetstillfällen som skapas. Läs mer om detta på Mammas pengar – Norrbotniabanan

Q: Hur ser Henrik Sjölund, Holmen, på träbyggandets roll för omställningen till en hållbar och cirkulär ekonomi?

A: Träbyggandet är helt centralt i klimatomställningen. Att bygga i trä bidrar dubbelt; dels genom att hus och hem av trä binder koldioxid under lång tid framöver och dels genom att vi undviker utsläppen från cement och stål. Man ska också komma ihåg att vi odlar ju faktiskt skog för att bygga i trä och för att få fram sågtimmer. Av det som blir över från gallring, toppen av träden, flisen och spånet från sågverken gör vi papper, kartong och biodrivmedel. Vi odlar inte skog för att skörda massaved, det är en annan affärsmodell som man kan hitta i plantageskogar i bland annat Latin- och Sydamerika. Utan träbyggandet skulle både vår affärsmodell och vårt bidrag till klimatnyttan se helt annorlunda ut. Med andra ord är träbyggandet jätteviktigt, något som allt fler börjar få upp ögonen för, så framtiden är ljus och klimatnyttan stor!

Henrik Sjölund, VD och Koncernchef i Holmen AB

Q: Är det säkert att skolan ska vara öppen efter påsklovet?

A: Denna fråga ber vi dig ställa till berörd verksamhet – den kan inte vi svara på. Kontakta skolans verksamheter och ledning via Skellefteå kommuns kundtjänst, tel. 0910-73 50 00 eller maila kundtjanst@skelleftea.se

Q: Hur viktiga blir kultur och fritidsverksamheter för den goda livsmiljön och den sociala hållbarheten?

A:Den är jätteviktig! Där ligger vi redan i framkant i vår kommun, men det jobbas fortsatt mycket med tanke på tillväxten. Kultur och fritid är mycket viktigt för att få en helhet i livspusslet.

Q: Till den talare som kan svara: Hur framskrider bostadsproduktionen i Skellefteå? Hinner ni med? Hur många bostäder har byggts och hur många behöver ännu byggas? Hur ser tidtabellen ut? Finns det behov av hjälp utifrån? Räcker resurserna? 

A: Vad gäller bostäder så ser det på några års sikt mycket bra ut. Vi har många som är intresserade av att investera i Skellefteå och har befintliga och kommande detaljplaner och möjligheter som ser ut att kunna möta efterfrågan. Just nu startas även byggprojekt för ca 1 500 bostäder som kommer stå inflyttningsklara i slutet på 2022 och 2023. Utmaningen ligger på kort sikt, dvs 2021 och början på 2022, där bostadsbyggandet inte har kommit igång i tillräcklig takt. För detta tittar vi just nu på möjligheter att få till ”snabba” byggen som står klara under 2021 och på tillfälliga boendelösningar i olika former.

Q: 95 % av Sveriges befolkning bor inte i Norrbotten och Västerbotten, hur konkret ska vi locka fler att flytta hit? 

A: Det finns ett flertal projekt som pågår kring kompetensattraktion. Några exempel:

Campus Skellefteå har många samarbeten med utbildningsaktörer som skräddarsyr utbildningar till de större etableringarna i vår kommun.

Det finns ett projekt som heter ”Relocate” som är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Northvolt där en organisation och uppstart är igång. Många verksamheter inom kommunen är inblandade i detta och i projektet kommer bl a arbetslösa i Göteborg, Malmö och Stockholm att kontaktas och få information om möjligheterna till arbete i norra Sverige. Vi kraftsamlar kring att lyfta alla mervärden som finns med att leva ”här uppe”.

Regeringen har tillsatt en samordnare, Peter Larsson (som även deltog på Bizbuz) som på nationell nivå lyfter behoven i Norr- och Västerbotten.

Givetvis jobbas det också hårt med att få upp ögonen för de som redan bor här (eller har bott här) att det är i norr de stora möjligheterna till arbeten finns!

PARTNERS