Magnus Tjernström
FREDAG 31 JANUARI

Magnus Tjernström

Platschef, Atea

IoT, Business Intelligence och AI/Automation 

Kan robotar ta ett hållbart ansvar? Richard Schumacher, försäljningschef IoT & Data Analytics på Atea, kommer berätta om det heta ämnet RPA (Robotic Process Automation), och vad det skapar för nytta. Och kanske framför allt, hur vi kan använda ett digitaliserat och automatiserat arbetssätt i framtiden? Vidare berättar Magnus Tjernström kort om Ateas hållbarhetsarbete och hur de som första bolag i Sverige certifierat sig för ISO 37001-Antikorruption.