ANNA FRANKZEN STARRIN
FREDAG 31 JANUARI

Anna Frankzen Starrin

Kulturantropolog och trend- och omvärldsanalytiker

Globala trender, utmaningar och hållbar utveckling

Lyssna till Anna Frankzen Starrin, kulturantropolog, trendspanare och omvärldsanalytiker, om hur företag och organisationer kan hitta sin väg i vår tids snabbt föränderliga värld, med hållbar utveckling som mål.