Se alla klipp från Bizbuz 2022

Bizbuz arrangerades den 3 juni på Sara kulturhus. Här kan du se alla programpunkter i efterhand.

Jonas Westman Allström

Hur kan vi skapa hållbara, cirkulära samhällen i norra Sverige?

I norra Sverige finns just nu ett unikt fönster för att skapa cirkulära samhällen och i hög grad bli själv- försörjande på energi. Detta kräver gemensamma mål om cirkulära flöden och samordning mellan investeringar i stadsbyggnad.

Samtal med bland andra Jonas Westman Allström, arkitekt och marknadsansvarig SWECO och Therese Kreisel, arkitekt, planchef på Planverksamheten, fysisk planering samhällsbyggnadsförvaltningen Skellefteå kommun.

Marcus Bolander

Kommer vi vara stolta i framtiden över det vi byggde upp 2022?

Samhällsomvandlingen i norra Sverige är i full gång. Med den kommer med ett stort behov av byggande – och det måste gå fort. Städer och omgivande samhällen ska växa i rekordfart. Samtidigt ska Sverige bli fossilfritt till år 2050 och vara en föregångare i denna omställning. När vi om 30 år blickar tillbaka – kommer vi då att vara stolta över det vi byggde på 2020-talet?

Marcus Bolander, Martinsons/Holmen Trävaror samtalar med fastighetsägare och arkitekter.

Årets SmartUp

Prisutdelning Årets SmartUp

Videungs Patrik Sandhu Wilén tar emot pris som årets SmartUp.

Unghästen

Improviserad musikal.

Karin Ahnqvist

Nya ekvationen för kompetensförsörjning löser vi tillsammans

Hur ska den nya ekvationen; lägst arbetslöshet i riket, stor generationsväxling hos befintliga arbetsgivare och tusentals nya jobb i Skellefteå lösas? Hur får vi till ett gemensamt arbete över branschgränser, och mellan små och stora företag, för att skapa vår nya arbetsmarknad och säkra det nödvändiga inflödet till regionen? Vad gör Boliden och vad kan vi göra tillsammans, nu och här?

Karin Ahnqvist, hållbarhetschef på Boliden Rönnskär, delger sina tankar om denna nya ekvation.

Niklas Delersjö

Att rekrytera internationell kompetens, lära av varandra

Move to Gothenburg är en satsning som syftar till att attrahera talanger och underlätta för arbetsgivare att rekrytera internationell kompetens till Göteborg och Västsverige. Ta del av konkreta tips om hur man kan klara utmaningar och hitta möjligheter.

Möt Niklas Delersjö verksamhetschef Move to Gothenburg. Efterföljande samtal med Helena Renström, marknadschef, Hanna Vallmark, ansvarig för kompetensattraktion, Anja Palm, näringslivschef, Skellefteå kommun samt Christina Lindberg-Ghimpu, ordförande Expats and Friends Association, Skellefteå.

Mats Ehnbom

Framtidsfabriken i ett samtal om utvecklingen i regionen

Norr Media har lanserat Framtidsfabriken, ett initiativ som bevakar industriboomen i norr och det nya lokalsamhället. Ett samtal med Kristina Sundin Jonsson, kommun- direktör i Skellefteå kommun, Mats Ehnbom, vd Norr Media, Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord, Sanna Bäckström, kommunikationschef Northvolt, Pär Weihed, prorektor Luleå tekniska universitet och Amanda Koss, hemvändare och medarbetare på Northvolt.

Årets UF-ambassadör

Prisutdelning Årets UF-Ambassadör

Joachim Nordin

Förnybar energi som tillväxtfaktor

Skellefteå är mitt i en näringslivsexpansion där vår region måste leverera till ett kraftigt växande samhälle. Tillgången till el kommer avgöra om vi är vinnare eller förlorare i det racet. Att den globala industrin letar efter förnybar el är uppenbart. Om vi kan förse dem med det finns enorma möjligheter till nya etableringar och tillväxt.

Joachim Nordin, koncernchef Skellefteå Kraft.

Fransesca Quartey

Dags för en norrländsk renässans

Nyckeln till långvarig attraktionskraft för norra Sverige är att vi skapar en stark livskraftig kulturell infrastruktur. Fransesca Quartey, avgående vd på Västerbottensteatern.