Se alla klipp från Bizbuz 2021

Bizbuz sändes i år helt digitalt. Här kan du se allt innehåll fördelat på programpunkt.

PETER LARSSON

Så tar vi tillvara växtkraften i norra Sverige
– lokalt och globalt
Med flera omfattande och hållbara investeringar är norra Sverige väl riggat för att bli en ännu starkare tillväxtmotor de kommande decennierna. Hur tänker regeringen kring utvecklingen och hur tar ska man ta tillvara tillväxtpotentialen på bästa sätt?

Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar i norra Sverige.

FREDRIK JONSSON & KARIN HELLGREN

Hållbar mobilitet – driven av förnybar kraft
Skellefteå Kraft berättar om sitt bidrag till ett förnybart samhälle och ger en inblick i Sveriges hittills största satsning inom laddinfrastruktur som blivit verklighet genom samarbetet med OKQ8.

Fredrik Jonsson, Business Innovation Manager, Skellefteå Kraft och Karin Hellgren, Head of Communication, OKQ8

HENRIK SJÖLUND & OLOV MARTINSON

Skogens nyckelroll för hållbar tillväxt
Skogsråvara används i allt från förpackningar och böcker till 80 meter höga kulturhus. Och i takt med att allt fler ser fördelarna med skogsråvaran ökar efterfrågan. Holmens koncernchef Henrik Sjölund och Olov Martinson, platschef på Martinsons sågverk i Bygdsiljum, som sedan oktober ingår i Holmenkoncernen, samtalar om hur de ser på skogsråvarans roll i ett nationellt och globalt perspektiv, hur vi nyttjar den på bästa sätt, nu och i framtiden.

Henrik Sjölund, VD och Koncernchef, Holmen och Olov Martinson, Produktionschef, Martinsons. 

LINN ANDERSSON

Metaller för en fossilfri framtid
Linn Andersson ger en inblick i företagets innovationsarbete och nya klimatinvesteringar. Målsättningen är att med cirkularitet som utgångspunkt producera metaller som möjliggör en elektrifierad och fossilfri framtid.

Linn Andersson, General Manager, Boliden Rönnskär.

PANELSAMTAL

Panelsamtal om basindustrins viktigaste frågor för framtiden
Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar i norra Sverige

Linn Andersson, Boliden Rönnskär

Henrik Sjölund, Holmen

Fredrik Jonsson, Skellefteå Kraft

UTDELNING AV ÅRETS SMARTUP

THERESE ERIKSSON

”Varats olidliga ovisshet”
Hör Therese Eriksson, litteraturkritiker, kåsera om kulturens roll i pandemins tidevarv.

IBRAHIM BAYLAN

Sverige och den globala handelsplatsen
I en globaliserad värld kommer samarbete inom och mellan nationsgränsen att bli ännu viktigare. Samtidigt ska vi lösa flera stora utmaningar, bland annat de som fastslagits i Agenda 2030. Vad blir norra Sveriges roll i denna utveckling?

Ibrahim Baylan, näringsminister.

LINA ANDERSSON

Varför är det viktigt att skapa en kultur som främjar innovation?
Möt Lina Andersson, vd och grundare av Once Upon, i ett samtal om att bygga företagskultur i en organisation som ständigt är i rörelse och utveckling.

DANILE WILÉN

Regionens spelindustri på stark framväxt!
Den svenska spelbranschen växer så det knakar och allra snabbast går tillväxten i norra Sverige. Inom Arctic Game Lab arbetar vi med att stärka spelbranschen genom att locka talanger till regionen, affärsutveckling till spelbolagen och skapa mötesplatser för att ge spelindustrin de bästa förutsättningarna att växa här.

Daniel Wilén, Skellefteå Science City / Arctic Game Lab.

MARIA EKBERG BRÄNNSTRÖM &
EMMA STENSTRÖM

Måste vi mötas? (Ärligt, är det inte lite jobbigt också?)
Maria Ekberg Brännström, vd Sara kulturhus, gästar Bizbuz tillsammans med Emma Stenström, docent vid Handelshögskolan.

ULF NORDWALL

Fastighetsbyggande i arktiska klimat
För att visa hur arkitekturen kan vara utformad i arktiskt klimat kommer Ulf Nordwall, teknisk licentiat inom arkitektur, ta med oss på en resa från Finland i öster till Canada i väster. Vi kommer att besöka åtta olika hus som presenteras utifrån sex olika hållbarhetsperspektiv där Ulf beskriver hur dessa kan komma till uttryck i våra byggprojekt. De sex hållbarhetsperspektiven är funktionen, klimatet, energi, material, platsen och återbruk.

Ulf Nordwall, Projektutveckling, Peab Sverige AB.