EVERYONE LOVES
A GOOD STORY

Det är inte alltid succéberättelserna som ger insikt. Det handlar om misslyckanden, vägval och motgång. Och självklart också framgång och lärdomar. Vi vill att fler ska ta del av historierna som finns bakom.

Upplägget är enkelt: en profil från Skellefteå bjuder in en gäst med en bra story som vi alla får ta del av.

Löpande information hittar du på Facebooksidan Bizbuz Skellefteå.

sponsorbild Bizbuz Stories